Polityka prywatności serwisu

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem www.stepkowski.fonf.org, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z tego serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych naszych użytkowników.

Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy.

W czasie korzystania z naszych serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne do realizacji zamówionej usługi.

Treści i opinie zawarte w listach szkoleniowych wysyłanych przez nasze serwisy nie są oficjalnymi materiałami i opiniami żadnej firmy, a odzwierciedlają stan wiedzy i doświadczenie ich autorów.